ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ತುಂಬಾ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಈ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

0

ನ್ಯಾಪತಲಿನ ಬಾಲ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲಾಭವೇ ಹೊರತು ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ಜನರು ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಪತಲಿನ ಬಾಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಬಿರುಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಶೆಲ್ಫ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ

ಹಾಗೆಯೇ ಇಲಿಗಳು ಜೀರಲೆ ಗಳು ಬರದೆ ಇರಲು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ .ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಇರುವುದು ಇಲ್ಲ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು ನಾವು ಈ ಲೇಖನದ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಪತಲಿನ ಬಾಲ್ಸ್ ಗಳ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಈ ಥರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬಾ ಲಾಭ ಬರುತ್ತದೆ ನ್ಯಾಪತಲಿನ ಬಾಲ್ಸ್ ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ಫಿಲ್ಪಕಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೂರು ಗ್ರಾಮ ನ್ಯಾಪತಲಿನ ಬಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹೊಲ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಜಿ ಗೆ ನೂರಾ ಐದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಮೊದಲು ಕೇಜಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು

ನಂತರ ಎರಡು ನೂರು ಗ್ರಾಂ ನಂತೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಎಂಬತ್ತು ಹಾಗೂ ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಯಷ್ಟು ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ಜನರು ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ .

ನ್ಯಾಪತಲಿನ ಬಾಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಬಿರುಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಶೆಲ್ಫ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲಿಗಳು ಜೀರಲೆ ಗಳು ಬರದೆ ಇರಲು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾರ್ಟ್ ಅನ್ನುವ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಲಸೆಲ್ ಆಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರಂಭ ಮಾಡಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಕುತೂಹಲ ಇರುವುದು ಇಲ್ಲ ನ್ಯಾಪತಲಿನ ಬಾಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಂಡು ಕೊಂಡು ಎರಡು ನೂರು ಗ್ರಾಂ ಗಳ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಶಾಪ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಅಮೆಜಾನ್ ಫಿಲ್ಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನು ನೋಡಿರಿ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!