Day:

2027 ರವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ ಶನಿದೇವ

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಹವು ರಾಶಿಯಿಂದ ರಾಶಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ಶನಿಗ್ರಹವು ಎರಡುವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮೂರು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಮೂರು…

error: Content is protected !!
Footer code: