Day:

ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಣ್ಣ

ಏಳನೆ ರಾಶಿ ತುಲಾ ರಾಶಿ ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ. ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ತರುವ ಬಣ್ಣಗಳು ಯಾವುವು ಯಾವ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನ ಹಾಗೂ ಯಾವ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅಶುಭ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ…

ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮದುವೆ ಜೀವನ ಹೇಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ

ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದು ಗ್ರಹಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಹೌದು. ಮಾನವನ ಗುಣ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ, ದಿನ, ಸಮಯದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದರ, ಅನುಸಾರ ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತದೆ. 12…

error: Content is protected !!
Footer code: