Daily Archives

April 2, 2024

ಯುಗಾದಿಯ ನಂತರ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ.

ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಒಂದು ಶುಭ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಯುಗಾದಿ 2024 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 8 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ…
Read More...

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಯುಗಾದಿ ಭವಿಷ್ಯ 2024

ಬರುವ ಯುಗಾದಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗಗಳು ಲಭಿಸಲಿವೆ. ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಸಂವತ್ಸರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ದಿನ…
Read More...
error: Content is protected !!
Footer code: