Browsing Tag

Worship Coconut

ಪೂಜೆಗಾಗಿ ತಂದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೊಳೆತರೆ ಅಥವಾ ಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೂವು ಬಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದರ ಸಂಕೇತ ಗೊತ್ತಾ..

ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಅಡುಗೆಗೆ, ದೇವರ ಪೂಜೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ದೇವರ ಪೂಜೆಗೆ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು…
Read More...
error: Content is protected !!