ನಿಮ್ಮ RC ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ DL ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಸಿಂಪಲ್ ವಿಧಾನ ನೋಡಿ

0

ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಜನರು ಈ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾಕ್ಕಾಗಿ ಚಲನ್ ಕೂಡ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಒಂದು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಜನರು ಕಚೇರಿ, ಶಾಲೆ ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಕಾರಿನ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ಆರ್,ಸಿ, ಪಿ ಯು ಸಿ ಹಾಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಪೇಪರ್ ಗಳು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ಚಲನ್ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಜನರು ಈ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಚಾಯಿಸದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಚಲನ್ ಕೂಡ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಒಂದು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ನಿಮ್ಮ ಚಲನ್ ಅನ್ನು ಕಡಿತಾಗೊಳಿಸಿದಂತೆ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎಂ ಪಾರಿವಾಹನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಚಲನ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕೊನೆಗೂಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರಗಳನ್ನು ನೀವು ಮರೆತಾಗ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ಆರ್ ಸಿ ಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು..ಇದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಈ ಕೆಳಗಿಂನಂತೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಎಂ ಪಾರಿವಾಹನ್ (mParivahan) ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಇದರ ಐಕಾನ್ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಲಾಗಿನ್ ಆದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆ OTP ಬರುತ್ತದೆ.ಇದರ ನಂತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್  ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ, ಅದರ ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ಆರ್, ಸಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹದು.ನೀವು ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ನೀವು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು.ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸರಕು ಪಟ್ಟಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!
Footer code: