ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಬಂಗಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಿವಿ, ಮೂಗು ಮತ್ತು ಕತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಬಂಗಾರ ಮಹಿಳೆಯರ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಸ್ತು ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಇಂಥ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಬಂಗಾರವನ್ನು ನಾವು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಕೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಪಳಪಳನೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರಮೇಣ ನಾವು ಧೂಳಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರದ ಹೊಳಪು ಕಮ್ಮಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ್ ಬಂಗಾರದ ಕತ್ತಿನ ಚೈನ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಮೂಗಿನ ಬೊಟ್ಟನ್ನು ಮತ್ತು ಕಿವಿಯ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಂಡು ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಳ ಪಳನೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಧರಿಸಿ ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಬಂಗಾರದ ಸಾಮಾನುಗಳು ಕಳೆಗುಂದಿ ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ

ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ನೀವು ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಹೊಳೆಯುತ್ತಿತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಇರುವಂತೇ ಮಾಡಲು ಈ ಕೆಳಗಿಂನಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಲು ಇಡಿ . ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಈ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಚಮಚದಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಸೋಪ್ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನಂತರ ಅದ್ಕಕೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಎರಡೂ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಈ ನೀರನ್ನು ಒಂದು ಕುದಿ ಅಷ್ಟು ಚನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ನಂತರ ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಎರಡೂ ನಿಮಿಷ ಹಾಕಿ ಚನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಕುದಿಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರ ಏನೂ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ ಆಗ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬಂಗಾರ ಹೇಗೆ ಪಳ ಪಳ ಅಂತ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಂಗಾರದ ಹೊಳಪು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಂದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Footer code: