Browsing Tag

ಕಪ್ಪು ದಾರ

ಮಂಗಳವಾರ ಕಪ್ಪು ದಾರಕ್ಕೆ 7 ಗಂಟು ಹಾಕಿ ಯಾಕೆಂದರೆ..

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಮುಂದೆ ಬರುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಖುಶಿ ಖುಶಿಯಾಗಿ ಇರುವುದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಹಿತ ಶತ್ರುಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ…
Read More...
error: Content is protected !!