ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2023 ರ ವರ್ಷವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನೇ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನಾಗಿ ತರಲಿದೆ

ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2023 ರ ವರ್ಷವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನೇ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನಾಗಿ ತರಲಿದೆ. ಮಂಗಳವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ 2023 ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇವಗುರು ಗುರುವು ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ರಂದು ನಿಮ್ಮ ಲಗ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ರಾಹುವು ಮೀನ ಮತ್ತು ಕೇತು ಕನ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉನ್ನತ […]

Continue Reading