ಹೌದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನು ಸರ್ಕಾರೀ ರಜೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಯಾವೆಲ್ಲ ದಿನ ಸರ್ಕಾರೀ ರಜೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಹಾಗು ಯಾವೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಹಾಗು ಯಾವೆಲ್ಲ ದಿನ ರಜೆ ಇದೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ 2018ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರೀ ರಜೆಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ ಅನ್ನೋ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಮುಂದಿದೆ ನೋಡಿ…


ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದು ಇತರರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ… ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿ…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here